Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de Veenendaalpas. Hierin leggen wij uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.