Chronisch zieken en gehandicapten

De chronisch ziekenregeling gaat in per 1 juli 2023. Als u in 2022 al in aanmerking kwam voor deze regeling, hoeft u de regeling niet opnieuw aan te vragen. Als u binnen de inkomenstoets valt, dan wordt de regeling automatisch verlengd.

Let op: Aanvragen van de extra regeling ‘Meerkosten chronisch zieken en gehandicapten 2022’
is na 1-7-2023 niet meer mogelijk.

U krijgt bericht als u automatisch in aanmerking komt voor deze regeling in 2023. In dat geval ontvangt u voor 16 oktober de tegemoetkoming. 

Aanvragen van de regeling 'Meerkosten chronisch zieken en gehandicapten 2023' kan vanaf 17 oktober 2023

De uitbetaling en de mogelijkheid tot aanvragen is uitgesteld. Onze excuses voor het ongemak.

 

 

Bent u chronisch ziek of gehandicapt, dan kunt u een bijdrage van €500 ontvangen voor de extra kosten die u vanwege uw ziekte of handicap maakt. Deze regeling is alleen voor volwassenen.

Om in aanmerking te komen voor deze regeling heeft u:

  • een geldige WMO-indicatie, WLZ indicatie of CIZ indicatie, of;
  • een geldige gehandicaptenparkeerkaart, of;
  • een geldige arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, IVA, WGA, WAZ of Wajong-uitkering), of;
  • een geldige uitkering op grond van Participatiewet, IOAW of IOAZ met ontheffing van de sollicitatieplicht op basis van medische gronden, of;
  • het volledige wettelijke eigen risico (€385) voor uw zorgverzekering betaald in 2022 of 2023 of;
  • GarantVerzorgd 3 zorgverzekering van Menzis (polisblad van het jaar 2023).

Let op!

Dit is een extra regeling. Hier moet u apart een aanvraag voor doen. U kunt de extra regeling aanvragen in uw persoonlijke omgeving onder het kopje 'Mijn regelingen > extra regelingen aanvragen'.
Vergeet niet één van bovenstaande gevraagde bewijsstukken mee te sturen bij uw aanvraag.

Heb je vragen over de Veenendaalpas?

Wij beantwoorden ze graag!