Chronisch zieken en gehandicapten

De chronisch ziekenregeling is ingegaan op 1 juli 2023. Als u in 2022 al in aanmerking kwam voor deze regeling, hoeft u de regeling niet opnieuw aan te vragen. Als u binnen de inkomenstoets valt, dan is de regeling automatisch verlengd en heeft u de regeling al ontvangen.

U heeft bericht gekregen als u automatisch in aanmerking komt voor deze regeling in 2023. In dat geval heeft u de regeling al op uw bankrekening ontvangen. Heeft u de regeling niet automatisch ontvangen, maar voldoet u wel aan de voorwaarden, dan is het mogelijk om de regeling 'Meerkosten chronisch zieken en gehandicapten 2023' aan te vragen via uw Veenendaalpas.

 

Bent u chronisch ziek of gehandicapt, dan kunt u een bijdrage van €500 ontvangen voor de extra kosten die u vanwege uw ziekte of handicap maakt. Deze regeling is alleen voor volwassenen.

Om in aanmerking te komen voor deze regeling heeft u:

  • een geldige WMO-indicatie, WLZ indicatie of CIZ indicatie, of;
  • een geldige gehandicaptenparkeerkaart, of;
  • een geldige arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, IVA, WGA, WAZ of Wajong-uitkering), of;
  • een geldige uitkering op grond van Participatiewet, IOAW of IOAZ met ontheffing van de sollicitatieplicht op basis van medische gronden, of;
  • het volledige wettelijke eigen risico (€385) voor uw zorgverzekering betaald in 2022 of 2023 of;
  • GarantVerzorgd 3 zorgverzekering van Menzis (polisblad van het jaar 2023).

Let op!

Dit is een extra regeling. Hier moet u apart een aanvraag voor doen. U kunt de extra regeling aanvragen in uw persoonlijke omgeving onder het kopje 'Mijn regelingen > extra regelingen aanvragen'.
Vergeet niet één van bovenstaande gevraagde bewijsstukken mee te sturen bij uw aanvraag.

Heb je vragen over de Veenendaalpas?

Wij beantwoorden ze graag!